Biography

PhD, sociologist, lecturer, researcher and trainer.

Lecturer at the Institute of American Studies and Polish Diaspora of the Jagiellonian University in Kraków (2018–), PhD Candidate at the Institute of Sociology of the Jagiellonian University (2012–2018), Guest Researcher at the University of Oslo (2014, 2016).

Her research focuses on migrant families and integration policies, with a special focus on migrant children and their needs in terms of psychosociological and educational support.

Her doctoral dissertation ("Determinants of the process of adaptation of children of Polish immigrants. On the example of research in Norway") was awarded in the Joanna Matejko’s Competition for the best dissertation on international migrations from and to Poland and the Polish diaspora (distinction, 2020). Organizers: The Center of Migration Research of the University of Warsaw, The Center of Migration Research Foundation, The Committee on Migration Research of Polish Academy of Sciences.

On a daily basis dr Strzemecka works with migrant families and educators in Poland and abroad conducting research, giving lectures, conducting training sessions and workshops as well as providing online and offline consultation services.

Publications

BOOKS & BOOK CHAPTERS

JOURNAL ARTICLES

REPORTS & OTHERS

Conferences

 • „Rozterki tożsamościowe – podążaj za dzieckiem”. Wykład dla rodziców w Polskiej Szkole SEN, Dublin, 21.10.2023.
 • „Problemy dziecka w szkole polonijnej”. I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą, Jachranka, 05-09.07.2023.
 • “Tożsamość”. Wykład dla Polskiej Szkoły SEN, Dublin, 14.10.2022.
 • “Growing up multicultural and multilingual: the experiences of Polish migrant children in Norway and their relevance for Ireland”. INSPIRING PLURILINGUALISM: STAKES AND PERSPECTIVES IN EUROPE. French Embassy in Ireland, EUNIC Ireland, European Commission in Ireland, Dublin, 29.03.2022.
 • “Dziecko - rodzic - migracja”. Panel ekspercki promujący informator dla Konsulów RP. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa, 14.12.2021.
 • “Rozmowy na temat tożsamości z młodymi - czy potrzebujemy więzi z krajem przodków?”, Stałość i zmienność. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej Olzy”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ambasada RP w Pradze, Konsulat Generalny RP w Ostrawie, on-line 7.4.2021.
 • “Kim jesteśmy?' Doświadczenia i przeżycia dzieci polskich imigrantów.” Uczeń z doświadczeniem migracji w europejskich systemach oświaty, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 16.10.2018.
 • “Gorset czy skrzydła? Rola doświadczeń migracyjnych w życiu dzieci polskich imigrantów w Norwegii.” Norweskie szkolnictwo oczami Polaków, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 18.04.2018.
 • “Globalizacja i migracja a tożsamość narodowa. Percepcja dzieci polskich emigrantów.” [La mondialisation et la migration face à l'identité nationale. La perception des enfants des émigrants polonais], Kongres Szkół Polonijnych we Francji: Współczesna emigracja polska. Fakty, potrzeby i wyzwania instytucji edukacyjnych na obczyźnie, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, 25-26.11.2017.
 • “Eksploracja zjawiska nierówności społecznych w kontekście migracji. Percepcja dzieci polskich migrantów w Norwegii.” Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Lublin, 14-15.09.2017 (Co-author: K. Slany).
 • “Tożsamość narodowa i satysfakcja z życia dzieci polskich imigrantów w Norwegii.”, Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo, 24.08.2017.
 • “Quo vadis? Dojrzewanie na emigracji.” VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych. Wschód Zachód – Łączy nas Polska, Ostróda, 1-4.06.2017.
 • “Transnarodowość w pokojach dzieci-migrantów. Kontekst polsko-norweski.” Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne”, Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Poznań, 26-28.09.2016.

 • Growing up multicultural: The experiences of children raised by Polish-Norwegian mixed couples in Norway.” XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Solidarność w czasach nieufności, Gdańsk, 14-17.09.2016 (Co-author: K. Slany).

 • “Edukacja kulturowa i zmiany tożsamościowe polonijnych uczniów – doświadczenia dzieci polskich migrantów na przykładzie badań w Norwegii.” VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych. Wschód Zachód – Łączy nas Polska, Ostróda, 16-19.06.2016.

 • Living in a Social Stride: Polish Migrant Children Growing up in Norway.” Troubling Times for Europe? Families, Migration and Politics, Kraków, 3-4.06.2016.

 • Polish children and their parents adapting to a new school reality in Norway.” Troubling Times for Europe? Families, Migration and Politics, Kraków, 3-4.06.2016 (Co-authors: M. Ślusarczyk, R. Wærdahl).

 • “Family ties in the eyes of Polish children.” På vei en hjem seminar: Hvordan er livet til polske familier som slår  seg ned i Norge? , Universitetet i Agder, Kristiansand, 20.04.2016 (Co-author: K. Slany).
 • “Children as Kin-Keepers of Transnational Family Relations. Findings of Empirical Research with Polish Children in Norway. VIII International Conference on Migration, Granada, 16-18.09.2015 (Co-author: K. Slany).

 • Doświadczenia dorastania w kontekście transnarodowym. Badania partycypacyjne z polskimi dziećmi w Norwegii.” Investing in Children. In Search for Innovative Solutions to Improve Children's Well-Being, Third edition of the Neglected Childhood Conference Series, Łódź, 23-24.10.2014.

 • “Growing up in a transnational context – researching children’s experience in Norway.” Meeting with the Child Welfare Service from Norway, Institute of Sociology, Jagiellonian University, Kraków, 26.09.2014.

 • Generations across space and time – Life-course and Polish migrant families in GermanyUnited Kingdom and Norway.” RGS-IBG Annual International Conference, London, 26-29.08.2014 (Co-author: P. Pustułka).

 • Polish Children in Norway: Everyday Experiences of Growing up Transnationally.” International Geographical Union (IGU) Regional ConferenceKraków, 18-22.08.2014.

Projects & Workshops

Projects
 • Originator & Project Manager: Kameleon NEON. W poszukiwaniu ja® (2020 - till now).
 • Researcher: Between Canada and Poland: transnational practices, political remittances and civic engagement – OPUS 18, No 2019/35/B/HS5/03451 (2021).
 • Lead Researcher: Work Package 5: Children’s experiences of growing up transnationally.” Transfam project: Doing family in a transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality” (2013–2016). The research leading to these results has received funding from the Polish-Norwegian Research Programme operated by the National Centre for Research and Development under the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 in the frame of Project Contract No Pol-Nor/197905/4/2013.
 • Principal Investigator: “Adaptacja dzieci polskich imigrantów w norweskiej szkole podstawowej”. Projekt finansowany ze środków DSC na zadania służące rozwojowi młodej kadry naukowej oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ w roku akademickim 2015/2016. Nr grantu: K/DSC/003343 2015/2016.

 • Principal Investigator: “Proces adaptacji dzieci polskich imigrantów. Badania terenowe w Norwegii”. Projekt finansowany ze środków DSC na zadania służące rozwojowi młodej kadry naukowej oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ w roku akademickim 2013/2014. Nr grantu: K/DSC/001889 2013/2014.

 

Workshops
 • “Migracje kulturowe: metodyka pracy z dzieckiem migrującym, III Akademia Polonijnych Doradców Metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Ostróda, 18.08.2017.
 • Szkolny start! Wspomaganie uczniów polonijnych w adaptacji społecznej”, Warsztat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” dla nauczycieli, VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych. Wschód Zachód – Łączy nas Polska, Ostróda, 1-4.06.2017.
 • “Szkoła i rówieśnicy w doświadczeniu dzieci migrantów”, Warsztat dla nauczycieli w Polskiej Szkole Sobotniej w Oslo: „Każdy człowiek potrzebuje korzeni – edukacja kulturowa dzieci i młodzieży polonijnej”, Oslo, 18-19.03.2017.

 • “Chciałbym mieszkać w mieszance Norwegii i Polski – edukacja kulturowa i zmiany tożsamościowe dzieci migrantów.” Prelekcja dla rodziców w Polskiej Szkole Sobotniej w Oslo: „Każdy człowiek potrzebuje korzeni – edukacja kulturowa dzieci i młodzieży polonijnej”, Oslo, 18-19.03.2017.

 • “Rodzina, szkoła i rówieśnicy w doświadczeniu dzieci-emigrantów, Warsztat dla pracowników socjalnych w Instytucie Socjologii UJ w ramach zadania nr 2 projektu Transfam, Kraków, 23.05.2016.

 • “Szkoła i środowisko rówieśnicze w oczach dzieci”, Warsztat dla rodziców w Polskiej Szkole Sobotniej w Oslo w ramach zadania nr 5 projektu Transfam: „Polskie dzieci w norweskiej szkole”, Oslo, 23.01.2016 (Co-author: K. Slany).

Media

CONTACT

  Copyright © Stella Strzemecka, 2017-2024. All Rights Reserved.